Corrie van Nieuwkerk | 06 8182 2820

Wil je de kennis rond communicatiemodellen weer ophalen en daarnaast vooral heel veel oefenen?
(Of zoals een deelnemer laatst zei: "Mag ik je een poosje meenemen naar mijn werk... dan kan ik nog meer oefenen").

We gaan vooral heel veel dóen. We gaan we oefenen, kennis ophalen en nog meer oefenen. Met simulaties en speelse werkvormen. Om na afloop de theorie met meer vertrouwen écht in te kunnen zetten.

Meer weten over deze workshop? Of zomaar eens verder praten over wat mogelijk is? Neem gerust eens contact op. Dat kan per mail: corrievannieuwkerk@gmail.com of telefonisch: 06 8182 2820

En wanneer ik er dan wat van zeg komt er uiteindelijk via mijn leidinggevende een klacht terug…
 
Tijdens een workshop over grensoverschrijdend gedrag komt er veel aan bod. Veel emoties en veel verschillende ervaringen. Er is ook behoefte aan concrete handvatten. Wát zeg je. Wannéér kun je dat zeggen. Mág je dat zeggen. Hóe reageer je. Welke acties onderneem je.

Bejegening

Bejegening gaat om werken vanuit de cliënt. Werken mét de regels in plaats van alleen maar vólgens de regels. Het heeft ook alles te maken met respect, met gelijkwaardigheid en betrokkenheid. Met openheid en zelfreflectie.